Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă

Secția Consulară a Ambasadei

Tel.: (+ 7 495) 628-10-50;
Tel.: (+ 7 495) 624-96-78.
E-mail: consul.moscova@mfa.md

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +7 929 964 9079.
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Biroul Comercial-Economic

Înformații generale

Biroul comercial-economic al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă (în continuare - Biroul comercial-economic) reprezintă şi promovează, în statul de reședință (Federația Rusă) şi în statele de acreditare prin cumul (Republica Kazahstan, Republica Kîrgîză, Republica Tadjikistan), interesele Republicii Moldova în domeniul activității comercial-economice.

Biroul comercial-economic își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.413 din 09 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind birourile comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, alte acte normative în vigoare, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum şi ordinele şi dispozițiile Ministrului economiei şi infrastructurii şi ale Ministrului afacerilor externe şi integrării europene din Republica Moldova, coordonate reciproc.

Obiectivele și atribuțiile de bază ale Biroul comercial-economic:

I. Promovarea schimburilor comerciale, prioritate avînd promovarea exporturilor autohtone, prin:

II. Atragerea investițiilor străine şi facilitarea transferului de tehnologii în economia naţională, prin:

III. Dezvoltarea colaborării cu organizaţiile economice internaţionale, cu sediul în statul de reședinţă şi în statele de acreditare prin cumul, prin:

IV. Promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinație turistică atractivă, prin:

Componența Biroului comercial-economic / Date de contact:

1 Oxana GRECEANÎI,
Ministru-consilier
oxana.greceanii@mfa.gov.md
2 Eugeniu CHISTOL,
Consilier
eugeniu.chistol@mfa.gov.md
3 Daniela DUMITRAȘ,
Secretar II
daniela.dumitras@mfa.gov.md